Uitgebreide integratie met Twinfield en Basecone

Twinfield_logogoogle apps

Waarom Newbase, Twinfield en Basecone

Newbase integreert al meer dan 13 jaar Twinfield vanuit maar één gedachte. Alles maar één keer doen. Twinfield levert een volledige online boekhoudoplossing. En Newbase vult daar naadloos op aan met een voorraad, projecten en service & support oplossing. Dat gaat volledig automatisch op een beveiligde wijze samen met Twinfield zodat de ondernemer kan vertrouwen op de financiële kengetallen, realtime, met één druk op een knop. 

Volledige boekingsgang voor en door Twinfield accountants 

Natuurlijk heb je stamgegevens op orde met Newbase. Maar ook alle resultaatgerichte boekingen bij verkoop- en inkoop. En de opbrengsten en de kosten in dezelfde periode. Tussenrekeningen zoals bijvoorbeeld nog te factureren omzet of nog te ontvangen facturen. Onderhanden werk naar de balans met projecten. Met andere woorden, de totale boekingsgang zodat de ondernemer kan vertrouwen op zijn W&V rekening alsmede zijn (eind)balans.

google apps
google apps

Samenhang met Basecone

De onderneming koopt producten en diensten in bij verschillende leveranciers. Deze worden ontvangen door de afdeling logistiek in het magazijn (automatisch nog te ontvangen facturen boeking). Vervolgens komt de inkoopfactuur binnen via Basecone bij Newbase, dan wordt gecheckt op het juiste aantal ontvangen versus inkoopfactuur alsmede het bedrag. De controle is al gedaan, factuur kan worden doorgeboekt. De inkoopfactuur is nu nog de tegenboeking met de nog te ontvangen facturen positie.

Stamgegevens

Alles maar één keer invoeren,
debiteuren en crediteuren stamgegevens.

Logistieke transacties

Voorraadmutatie, herwaardering, correctie,
ontvangst, uitgifte, gemiddelde inkoop of VVP.

Project/uren onderhanden werk

Alle opbrengsten en kosten naar de balans, tussentijds resultaat nemen, en afsluiten naar resultaat. 

Verkoop transacties

Verkoop, niet alleen de opbrengst, maar ook de vooruit gefactureerde omzet. Vertrouwen op je W&V.

Inkoop transacties

Inkopen, verplichtingen,  nog te ontv. inkoopfacturen bij ontvangst, inkoopfacturen (Basecone), dubbele controle.

Bank

Banktransacties inzake afletteren in- en verkoopboek gecombineerd met overige boekingen.

Stamgegevens Newbase & Twinfield

service

Twinfield OpenID 

Veilig de integratie regelen met Twinfield. Via OpenID connect geef je toestemming aan Newbase om te mogen boeken in Twinfield.

service

Debiteurenkaart

De volledige debiteurenkaart inclusief adressen, bankgegevens, betaalspecificatie, kredietbeheer en betaalconditie.

service

Crediteurenkaart

De volledige crediteurenkaart inclusief adressen, bankgegevens, betaalspecificatie, kredietbeheer en betaalconditie.

service

Grootboeknummers

Vanuit Newbase de stamgegevens vullen naar Twinfield waaronder type, kostenplaats en overige 
Instellingen.

Verkoop- & inkoopboek

service

Verkoopfactuur

De opbrengst boeking, en bij voorraad producten  gecombineerd met de kosten in dezelfde periode, en voor projecten met OHW balansboekingen.

service

Inkoopfactuur

De inkoopfactuur wordt afgeletterd tegenover een ontvangst (controle aantal geleverd en prijs) of als  kostenfactuur geboekt.

Bank

service

Afletteren verkoopboek

Betalingen bijgewerkt vanuit het bankboek Twinfield naar Newbase. Verstuur aanmaningen vanuit Newbase of werk met Payt. 

service

Afletteren inkoopboek

Direct vanuit het project zien of de betreffende leverancier is betaald. Altijd vanuit elke invalshoek de juiste informatie voorhanden.

Voorraad boekingen

service

Voorraadcorrectie

Bij het tellen van je voorraad of het doorvoeren van een voorraadcorrectie direct het verschil geboekt in je financiële administratie.

service

Voorraadherwaardering

Werken met een vaste verrekenprijs of met gemiddelde inkoopwaarde, altijd direct je voorraadwaarde inzichtelijk in je financiële administratie.

service

Ontvangst

Ontvangst van (voorraad)producten & diensten.  Geboekt op de voorraad, nog te factureren omzet of onderhanden werk naar de balans.

service

Uitgifte

Uitgifte van voorraad producten tegen de vaste verrekenprijs,
direct geboekt op nog te factureren omzet of onderhanden werk.

Projecten

service

Project OHW

Volledige project OHW boekingen.
Alle opbrengsten en kosten eerst naar de balans, en natuurlijk pas bij afsluiten naar het resultaat.

service

POC boekingen

Percentage of Completion, tussentijds resultaat nemen op lopende projecten aan de hand van gemaakte kosten versus de te verwachten marge.

service

Tijdregistratie

Volledige tijdregistratie, voor lopende klantprojecten tot en met de opname van vakantie. Direct geboekt naar de financiële administratie.

service

Overige kosten

Alle kosten die niet via de voorraad, inkoop, uitgifte of tijd geboekt kunnen worden kan via de overige kosten module. 

Service

service

Service project

Boekingen op een service project krijgen een eigen boekingsgang naar Twinfield zodat je precies weet wat het resultaat op service is.

service

Voorraad service

Alle voorraadbewegingen die via service lopen krijgen een eigen boekingsgang. 

service

Tijd op service

Alle tijdregels die via service worden geboekt worden via een separate boekingsgang doorgezet naar Twinfield.

service

Periode verdeling

Service contracten verkocht en vooruit gefactureerd in één jaar, netjes verdeeld over 12 perioden in Twinfield.

Extra mogelijkheden

service

Intercompany ontvangst

Werk je met meerdere dochterbedrijven en één company is voorraad eigenaar, deel dan je ingekochte voorraad slim en efficiënt met je collega companies.


service

Intercompany uitgifte

Verkoop je voorraad wat niet van jou is maar van een dochterbedrijf, verreken dan slim en efficiënt periodiek hetgeen je hebt verkocht.


service

Overige projecten

Newbase heeft diverse project modules beschikbaar met een eigen boekingsgang, zoals interne-, marketing-, mantel-, klacht- en evenement projecten. 


service

Overige kosten

Alles wat niet ingekocht en ontvangen wordt, geen inkoopfactuur van binnenkomt, niet uit voorraad wordt geleverd kan middels de overige kosten module alsnog worden geboekt, bijvoorbeeld interne doorbelastingen.

wolterskluwer_newbase


Op 1 december 2023 hebben Newbase en Twinfield een overeenkomst getekend voor twee jaar waarin is vastgelegd hoe we de samenwerking tussen Newbase en Twinfield gaan intensiveren. Twinfield is al jaren het enige boekhoudpakket waarmee Newbase een integratie heeft gebouwd. Door deze samenwerkingsovereenkomst willen we krachten bundelen en hiermee onze marktpositie versterken. Newbase is voor Twinfield de voorkeurs partij op het gebied van handelsbedrijven, handelsbedrijven in combinatie met projecten en van handelsbedrijven in combinatie met projecten, service & support. Newbase heeft Twinfield, als enige boekhoudpakket volledig geïntegreerd in hun ERP software. Het beste van twee werelden worden zo samengebracht. We zijn op de hoogte van elkaars systemen en zorgen ervoor dat implementatie soepel verloopt.

Newbase is de aanbieder van dynamische ERP business software die precies vertelt hoe jouw organisatie ervoor staat maar ook vooruit kijkt. In één oogopslag zie je wat er speelt in jouw organisatie waardoor jij grip houdt op al je bedrijfsprocessen. In combinatie met Twinfield boekhouden en Basecone maak je een grote efficiency slag binnen jouw organisatie!

Newbase boekt alles naar Twinfield, niet alleen het verkoop- &inkoopboek, maar ook bijvoorbeeld:
-De nog te factureren omzet bij ontvangst van een dropshipment;
- De nog te ontvangen facturen bij een logistiek ontvangst;
-Uitgiffte magazijn in andere periode, opbrengsten en kosten worden tegelijk geboekt.

Alle voorraadtransacties vanvolledig uitgevoerd:
-Kostprijs- & opbrengstboeking altijd in dezelfde periode;
-Kostprijs geboekt tegen de VVP of gemiddelde inkoop;
-Gemiddelde inkoop? Bij elke ontvangst een herwaardering geboekt;
-Andere prijs inkoop, bij ontvangst gelijk het prijsverschil geboekt.

Met klankprojecten wordt alles geboekt op de balans met OHW:
-Verkoopfacturen naar OHW opbrengsten;
-Alle gemaakte kosten naar OHW kosten;
-Tussentijds resultaat nemen alleen op lopende projecten (geen reken je rijk methode);
-verplichtingen administratie in Newbase.

Alle gegevens worden versleuteld naar Twinfield geboekt.

Altijd contact opnemen met support van Newbase. Wij zitten klaar voor je.

Altijd contact opnemen met support van Newbase. Wij zitten klaar voor je.

Newbase BV - Zekeringstraat 32C - 1014 BS Amsterdam - info@newbase.nl - 020-6111444